Osposobljavanje radnika za rad u skučenom prostoru prema OSSA standardu (internacionalno)

OPĆI PODACI O PROGRAMU

NAZIV PROGRAMA: Osposobljavanje radnika za rad u skučenom prostoru / Confined Space Entry & Monitor prema OSSA standardu (internacionalno)


OBRAZOVNI SEKTOR: Graditeljstvo i geodezija

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: /

TRAJANJE PROGRAMA:  6 – 8 sati

CIJENA USAVRŠAVANJA:  170,00 € + PDV po polazniku

POČETAK USAVRŠAVANJA: po dogovoru

 

UVJETI UPISA

Osposobljavanje za rad u skučenom prostoru namijenjeno je radnicima za rad u skučenom prostoru i zatvorenoj posudi gdje prema procjeni rizika postoji opasnost od nedostatka kisika i prisutnosti štetnih plinova, zapaljivih i ekspl ozivnih tvari.

Pismene prijave za kandidate koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS-u najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja.

OPIS PROGRAMA

ZIRS održava osposobljavanje radnika za obavljanje radova na gradilištu koje odobrava organizacija OSSA (Oil Sands Safety Association, Kanada) u sura dnji s akreditiranom ustanovom Fusion Safety Systems (Kanada).
Program se izvodi na engleskom jeziku.

Osposobljavanje sadrži slajdove, videosnimke i prezentaciju u originalu na engleskom jeziku, izradu procjene rizika kao i ispitivanje kandidata (provjera usvojenog znanja), čime se usklađuje zahtjev prema OSSA iskustvenim i primijenjenim pravilima te se dobiva uvjerenje u valjanosti do 3 godine.
Uz skriptu (work book) na trajno korištenje, polaznici dobivaju uvjerenja u obliku iskaznice, veličine vizitke s datumom izdavanja, imenom polaznika, imenom instruktora i s holografskom naljepnicom (sticker) zbog autentičnosti. Svaka kartica ima serijski broj kojim OSSA može u cijelom svijetu provjeriti navedene podatke odnosno izvornost.
Osposobljavanje u trajanju od 6 do 8 sati održava se u prostorijama ZIRS-a, Ulica grada Vukovara 68 s početkom u 8,30. Broj polaznika ograničen je na 16 mjesta.