Osposobljavanje za utvrđivanje prisutnosti štetnih plinova i para i rad u zatvorenim i skučenim prostorima

OPĆI PODACI O PROGRAMU
NAZIV PROGRAMA: Osposobljavanje za utvrđivanje prisutnosti štetnih plinova i para i rad u zatvorenim i skučenim prostorima
OBRAZOVNI SEKTOR: Kemikalije
RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: /
TRAJANJE PROGRAMA:  8 školskih sati
CIJENA USAVRŠAVANJA:  130,00 € + PDV po polazniku
POČETAK USAVRŠAVANJA: prema dogovoru

Ovaj program osposobljavanja je moguće organizirati i u izvanrednom terminu za veći broj polaznika.

UVJETI UPISA
Osposobljavanje se održava u prostorijama ZIRS-a s početkom u 8,30 sati i traje 8 školskih sati. Maksimalni broj polaznika po grupi je 16. Program je, također, moguće organizirati i u prostorima naručitelja prema dogovoru.

Preporuka: Prethodno je preporučljivo osposobiti se za rad na visin


Pismene prijave za polaznike koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS-u najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja.

 
OPIS PROGRAMA

Osposobljavanje se provodi na temelju Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (N.N., br. 48/18.) te čl. 2. i. 4. Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje (N.N., br. 28/11. i 16/14.), a izvodi se prema OSHA standardu (Occupational Safety and Health Administration – Agencija za sigurnost i zdravlje na radu. https:// www.osha.gov/about.html).

Osposobljavanje se sastoji od teoretskog i praktičnog osposobljavanja. Teme teoretskog dijela osposobljavanja su rizici i prevencija kod rada i ulaza u zatvoreni ili skučeni prostor (opasnost od plinova, praćenje koncentracije plinova, nedostatak kisika, itd.), odgovarajuća oprema za rad (oprema za utvrđivanje prisutnosti plinova i para, oprema za rad i evakuaciju u zatvorenim i skučenim prostorima), izrada procjene rizika za konkretno mjesto rada, plan evakuacije i priprema evakuacije prema planu. Utvrđivanje prisutnosti plinova i para obavlja se odgovarajućom opremom za utvrđivanje prisutnosti plinova za čije rukovanje radnici moraju biti osposobljeni. Praktični dio osposobljavanja obuhvaća demonstraciju opreme za rad u skučenom prostoru, upotrebu, pregled i provjeru funkcionalnosti opreme. Polaznici koji zadovolje na provjeri znanja i praktičnom dijelu dobivaju potvrdu i iskaznicu o osposobljenosti.