Seminar za osposobljavanje za utvrđivanje alkoholiziranosti radnika na radu

OPĆI PODACI O PROGRAMU

NAZIV PROGRAMA: Seminar za osposobljavanje za utvrđivanje alkoholiziranosti radnika na radu

OBRAZOVNI SEKTOR: Osobne, usluge zaštite i ostale usluge

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: /

TRAJANJE PROGRAMA:  1 dan

CIJENA USAVRŠAVANJA:  80,00 € + PDV po polazniku 

POČETAK USAVRŠAVANJA:

18. siječnja 2024.
22. veljače 2024.
21. ožujka 2024.
25. travnja 2024.
23. svibnja 2024.
20. lipnja 2024.

Ovaj program osposobljavanja moguće je organizirati i u izvanrednom terminu za
veći broj polaznika.


UVJETI UPISA
Osposobljavanje je namijenjeno neposredno nadređenim odgovornim osobama ili drugim osobama ovlaštenim od poslodavca za obavljanje takve provjere.


Pismene prijave za polaznike koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS-u najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja.
OPIS PROGRAMA
Radnik pod utjecajem alkohola predstavlja realnu opasnost na radnome mjestu. Radi se o riziku za njega samog, njegove suradnike, proces rada i materijalna dobra s kojima je u dodiru.
U odredbama Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14.) u članku 59. stoji da je poslodavac dužan privremeno udaljiti s mjesta rada radnika koji je na radu pod utjecajem alkohola. Utvrđivanje je li radnik pod utjecajem alkohola obavlja se alkometrom ili drugim prikladnim uređajem, postupkom ili sredstvom. Bilo da se radi o rutinskoj kontroli alkoholiziranosti tijekom radnog dana zbog osnovane sumnje da je radnik u alkoholiziranom stanju ili nakon nezgode koja se dogodila na radnome mjestu, rezultat postupka provjere alkoholiziranosti bit će valjan pod uvjetom da ga je provela za to osposobljena i ovlaštena osoba.
ZIRS vam nudi uslugu osposobljavanja za utvrđivanje alkoholiziranosti radnika na radu u trajanju od jednog dana kojom su obuhvaćeni potrebni teoretski sadržaji (utjecaj alkohola na organizam, pravna regulativa vezana za zabranu konzumiranja alkohola i načela rada uređaja za utvrđivanje alkoholiziranosti) kao i praktična nastava i rad s alkotestom marke koja ima tipsko odobrenje DMZ-a. Dokaz o svladavanju gradiva provjerava se testiranjem znanja po završetku predavanja. Polaznici koji zadovolje na provjeri znanja i praktičnom dijelu rukovanja uređajem dobivaju uvjerenje i iskaznicu o osposobljenosti za utvrđivanje alkoholiziranosti radnika na radu.
Seminar se održava u prostorijama ZIRS-a, s početkom u 9 sati. Na seminar donijeti osobnu fotografiju (veličina fotografije kao za osobnu iskaznicu) za izradu iskaznice.