Ispitivač za preglede i ispitivanja strojeva i uređaja na pogon električnom strujom

OPĆI PODACI O PROGRAMU

NAZIV PROGRAMA: Program usavršavanja za poslove ispitivanja strojeva i uređaja na pogon električnom strujom

OBRAZOVNI SEKTOR: Elektrotehnika i računalstvo

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: 3

TRAJANJE PROGRAMA:  150 sati

CIJENA USAVRŠAVANJA:  500,00 € po polazniku u što je uključen i priručnik
koji služi kao nastavna dokumentacija

POČETAK USAVRŠAVANJA:

2. rujna 2024.
25. studenog 2024.

Ovaj program usavršavanja moguće je organizirati i u izvanrednom terminu za
veći broj polaznika.

UVJETI UPISA

Usavršavanje je namijenjeno osobama s minimalno završenom srednjom stručnom spremom elektrostruke, te daje stručna znanja potrebna za ispitivanja strojeva i uređaja na pogon električnom strujom. Posebno ističemo da su se smanjenjem liste strojeva i uređaja s povećanim opasnostima pojavili strojevi i uređaji pregledavanje kojih nije propisano, ali u slučaju ozljede i štete odgovornost poslodavca nije smanjena. Pismene prijave za kandidate koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS učilištu najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja. 

Ovaj program osposobljavanja izvodi ZIRS učilište Ustanova za obrazovanje odraslih na temelju ovlaštenja Ministarstva znanosti i obrazovanja.

OPIS PROGRAMA

Usavršavanje se organizira u trajanju od 150 sati, od čega je 30 sati teoretske nastave te 110 sati praktičnog rada u tvrtki.
Provjera znanja provodi se nakon završetka usavršavanja. Polaznici koji zadovolje provjeru dobivaju uvjerenje kao dokaz usavršavanja koje se upisuje u e-radnu knjižicu. Usavršavanje se održava u prostorijama ZIRS učilište, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb, s početkom prvog dana u 15 sati.