Električar za izgradnju, održavanje i ispitivanje privremenih električnih instalacija na radilištima

OPĆI PODACI O PROGRAMU

NAZIV PROGRAMA: Program usavršavanja za poslove izgradnje, održavanja i ispitivanja privremenih električnih instalacija na radilištima

OBRAZOVNI SEKTOR: Elektrotehnika i računalstvo

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: 3

TRAJANJE PROGRAMA:  150 sati

CIJENA USAVRŠAVANJA:  500,00 € po polazniku u što je uključen i priručnik
koji služi kao nastavna dokumentacija

POČETAK USAVRŠAVANJA:

2. rujna 2024.
25. studenog 2024.

Ovaj program usavršavanja moguće je organizirati i u izvanrednom terminu za
veći broj polaznika.

UVJETI UPISA

Usavršavanje se provodi na temelju članka 3., točke 10. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (N.N., br. 5/84.). Usavršavanje je namijenjeno osobama sa završenom srednjom stručnom spremom elektrosmjera koje rade ili će raditi na poslovima izgradnje, održavanja i ispitivanja privremenih električnih instalacija na građevinskim i drugim gradilištima, odnosno raznim privremenim radilištima.

Pismene prijave za kandidate koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS učilištu najkasnije 8 dana prije početka usavršavanja. Polaznik mora dostaviti preslike: osobne iskaznice, svjedodžbe o zadnjoj završenoj školi i liječničkog uvjerenja o sposobnosti za navedeni program od medicine rada.

OPIS PROGRAMA

Usavršavanje se organizira u prostorijama ZIRS učilišta, u trajanju od 150 sati, od čega je 40 sati teoretske nastave i 110 sati praktične nastave.
Polaznici koji zadovolje provjeru dobivaju uvjerenje koje se upisuje u e-radnu knjižicu. Ovaj program osposobljavanja izvodi ZIRS učilište Ustanova za obrazovanje odraslih na temelju ovlaštenja Ministarstva znanosti i obrazovanja. Usavršavanje se organizira u trajanju od 120 sati, od čega je 20 sati teoretske nastave, 5 sati praktične nastave na poligonu, 65 sati praktičnog rada na održavanju i 30 sati na pregledima i ispitivanjima ispravnosti privremenih električnih instalacija.
Provjera znanja obavlja se iz teoretskog i praktičnog dijela, a polaznici koji zadovolje provjeru dobivaju uvjerenje kao dokaz usavršenosti koje se upisuje u radnu knjižicu. Usavršavanje se održava u prostorijama ZIRS učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb, s početkom prvog dana u 15 sati.