Ispitivač za preglede i ispitivanja strojeva i uređaja na pogon električnom strujom

OPĆI PODACI O PROGRAMU

NAZIV PROGRAMA: Osposobljavanje za ispitivanje strojeva i uređaja na pogon električnom strujom

OBRAZOVNI SEKTOR: Osobne, usluge zaštite i druge usluge

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: /

TRAJANJE PROGRAMA:  120 sati

CIJENA USAVRŠAVANJA:  400,00 € (3.013,80 kn) po polazniku u što je uključen i priručnik
koji služi kao nastavna dokumentacija

POČETAK USAVRŠAVANJA:

4. rujna 2023.
6. studenog 2023.

Ovaj program osposobljavanja moguće je organizirati i u izvanrednom terminu za
veći broj polaznika.

UVJETI UPISA

Osposobljavanje je namijenjeno osobama s minimalno završenom srednjom stručnom spremom elektrostruke, te daje stručna znanja potrebna za ispitivanja strojeva i uređaja na pogon električnom strujom. Posebno ističemo da su se smanjenjem liste strojeva i uređaja s povećanim opasnostima pojavili strojevi i uređaji pregledavanje kojih nije propisano, ali u slučaju ozljede i štete odgovornost poslodavca nije smanjena. Pismene prijave za kandidate koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS učilištu najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja

OPIS PROGRAMA

Ovj program osposobljavanja izvodi ZIRS učilište Ustanova za obrazovanje odraslih na temelju ovlaštenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. 
Osposobljavanje se organizira u trajanju od 120 sati, od čega je 30 sati teoretske nastave te 90 sati praktičnog rada u tvrtki.
Provjera znanja provodi se nakon završetka osposobljavanja. Polaznici koji zadovolje provjeru dobivaju uvjerenje kao dokaz osposobljenosti koje se upisuje u radnu knjižicu. Osposobljavanje se održava u prostorijama ZIRS učilište, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb, s početkom prvog dana u 15 sati.