Specijalist/ica zaštite na radu

OPĆI PODACI O PROGRAMU

NAZIV PROGRAMA: Program usavršavanja za poslove specijalista/ice zaštite na radu

OBRAZOVNI SEKTOR: Osobne, usluge zaštite i druge usluge

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: 3

TRAJANJE PROGRAMA:  250 sati

CIJENA USAVRŠAVANJA:  500,00 € po polazniku u što je uračunata sva potrebna literatura za sve tematske cjeline

POČETAK USAVRŠAVANJA: 

4. listopada 2024.

 

U Zagrebu, Ulica grada Vukovara 68, u prostorijama ZIRS učilišta

Ovaj program osposobljavanja je moguće organizirati i u izvanrednom terminu za veći broj polaznika.

UVJETI UPISA


Na usavršavanje se mogu prijaviti osobe s minimalno završenom srednjom školskom ili srednjom stručnom spremom koje će raditi kao stručnjak I. stupnja zaštite na radu u skladu s odredbama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu (N.N., br. 112/14., 43/15., 72/15. i 140/15.). Po završetku usavršavanja, ove osobe ne moraju polagati stručni ispit. Ovako obrazovane osobe u pravilu mogu raditi kao stručnjaci zaštite na radu I. stupnja u tvrtkama do 49 zaposlenika, a u tvrtkama do 249 zaposlenika ako najmanje 80 % zaposlenika obavlja poslove s malim rizicima, odnosno u svim tvrtkama iznad 49 zaposlenika kao drugi stručnjak, član tima (uz stručnjaka II. stupnja).
Usavršavanje je namijenjeno i osobama koje će raditi kao stručnjaci zaštite na radu II. stupnja. Iako te osobe moraju položiti stručni ispit, pohađanjem ovog usavršavanja steći će kompletna i praktična znanja o radu stručnjaka kao i osnove koje će bitno olakšati polaganje stručnog ispita.

Pismene prijave za kandidate koji će polaziti program za zanimanje specijalist zaštite na radu treba dostaviti ZIRS učilištu najkasnije 8 dana prije početka usavršavanja.

OPIS PROGRAMA

Usavršavanje se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela.
Teoretski dio u trajanju od 82 sata sastoji se od predavanja i konzultativno-instruktivne nastave. Predavanja su obvezna, dok se konzultacije obavljaju u dogovoru s predavačima. U sklopu praktičnog dijela polaznici dobivaju seminarske zadatke vezane uz problematiku tvrtke. Na kraju usavršavanja provjerava se znanje polaznika usmenim ispitom. Dobiveno uvjerenje o uspješno položenom ispitu vrijedi kao dokaz o specijalizaciji te se upisuje u e-radnu knjižicu.

Tematske cjeline obuhvaćene programom jesu:

 • Uvod u zaštitu na radu i zakonska regulativa;
 • Procjena rizika;
 • Opasnosti i štetnosti na mjestima
  rada i ispitivanje radnog okoliša;
 • Pregledi i ispitivanja sredstava rada;
 • Osposobljavanja iz zaštite na radu;
 • Organiziranje i provedba zaštite na radu;
 • Evidencije iz zaštite na radu;
 • Znakovi sigurnosti i sigurnosne upute;
 • Inspekcijski nadzor i dužnosti poslodavca prema tijelima nadzora;
 • Privremena radilišta;
 • Zdravstvena zaštita, medicina rada i prva pomoć;
 • Praktična nastava.