Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida


OPĆI PODACI O PROGRAMU


NAZIV PROGRAMA: Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida


OBRAZOVNI SEKTOR: Poljoprivreda, prehrana i veterina


RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: /


TRAJANJE PROGRAMA:  5 školskih sati


CIJENA USAVRŠAVANJA: 


Modul za profesionalne korisnike OPG i drugi poljoprivrednici (vinogradarstvo, ratarstvo, povrćarstvo, voćarstvo): 16,59 €


Polaznici dostavljaju dokaz o položenoj osnovnoj izobrazbi!

U cijenu je uključen Priručnik, trošak polaganja ispita i nakna da za izradu iskaznice.


POČETAK USAVRŠAVANJA:


po dogovoru


Ovaj program osposobljavanja moguće je organizirati i u izvanrednom terminu za
veći broj polaznika.


Prijavnicu koju je također potrebno ispuniti možete naći OVDJE a uputu OVDJE.


UVJETI UPISA


Na temelju Zakona o održivoj uporabi pesticida (N.N., br. 46/22.) i Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (N.N., br. 142/12.) sve osobe koje koriste sredstva za zaštitu bilja u poljoprivredi, pri održavanju zelenila na javnim i privatnim površinama te one koji proizvode, skladište i prodaju sredstva za zaštitu bilja obvezne su pohađati osposobljavanje za održivu uporabu pesticida.


Uvjeti za upis:  • za profesionalne korisnike: navršenih 18 godina života i završeno minimalno
   osnovno obrazovanje,


  • za distributere i odgovorne osobe u tvrtki: navršenih 18 godina života i završeno
   minimalno četverogodišnje srednje obrazovanje, odnosno visoko o brazovanje.Pismene prijave za kandidate koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS Učilištu najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanjaOPIS PROGRAMAZIRS učilište provodi osposobljavanja na osnovi rješenja Ministarstva poljoprivrede i
propisanog programa za sljedeće module:  • Modul za profesionalne korisnike (OPG, poljoprivrednici, tvrtke koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom kao što je ratarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje i masline, tvrtke koje održavaju javne površine, komunalne tvrtke, DDD mjere, tretiranje sjemena)


  • Modul za distributere (uvoznici i dobavljači, vlasnici rješenja o registraciji i zastupnici, trgovci na veliko i malo, prodavači i djelatnici u nabavi) 


  • Modul za savjetnike (savjetnici u tvrtkama, javni i privatni savjetnici, savjetnici u prodaji, tehnolozi u proizvodnji)Osposobljavanje se organizira u trajanju od 5 školskih sati. Nakon osposobljavanja provodi se pismena provjera znanja.
Mjesto održavanja je u prostorijama ZIRS učilišta , Ulica grada Vukovara 68, Zagreb.