Uncategorized

Seminar – Utjecaj novih normi i propisa na akustička ispitivanja

najavljuju organiziranje dvodnevnog seminara

Utjecaj novih normi i propisa na akustička ispitivanja

19. i 20. travnja 2024. ZIRS Učilište Ulica grada Vukovara 68, 10000 Zagreb

Namjena seminara:

Namjena seminara je upoznati zainteresirane s načelima i zahtjevima novih izdanja normi i propisa, njihovim utjecajem na akustička ispitivanja, kao i razmjena mišljenja i iskustava.

Seminar je namijenjen ispitnim laboratorijima koji su akreditirani za akustička ispitivanja ili to planiraju postati.

Također, namijenjen je za sve koji žele steći uvid u područje akustičkih ispitivanja.

Primjenjive norme i propisi:

­HRN EN ISO/IEC 17025:2017HRN ISO 1996, 1. dio (2016.) i 2. dio (2017.)

­HRN EN ISO 16283, 1. dio (2014 + A1:2018) i 2. dio (2020.)

­HRN EN ISO 717, 1. i 2. dio (2021.)

­HRN EN ISO 12999-1:2020

­Tehničko pravilo HRN U.J6.201:1989

­Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke, (N.N., br. 143/21.)

­Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (N.N., br. 91/07.)

­ILAC-G8:09/2019, Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity (Upute za pravila odlučivanja i izjave o sukladnosti).

Prethodna priprema:

Predlažemo sudionicima da, po mogućnosti, na seminaru imaju gore navedene dokumente.

Program seminara:

  • Pregled načela i zahtjeva HRN EN ISO/IEC 17025:2017 koji utječu na akustička ispitivanja
  • Problemi mjerenja i ocjenjivanja buke okoliša
  • O mjerenju i ocjenjivanju zvučne izolacije
  • Mjerna nesigurnost
  • Rasprava i zaključci

Izlagači i moderatori:

  • mr. sc. Božidar Radanović, dipl. ing. el.
  • mr. sc. Darije Varžić, dipl. ing. str., ZUS d.d., Osijek

Potvrda o pohađanju seminara:

Svaki sudionik dobiva Potvrdu o pohađanju seminara.

Dnevni raspored:

Petak 19. travnja 2024.: od 12:00 h do 19:00 h

Subota 20. travnja 2024.: od 8:00 h do 15:00 h

Pauze i ručak uključeni u satnicu

Organizator:

ZIRS u Prometu d.o.o.

Ulica grada Vukovara 68, 10000 Zagreb

tel.: +385/1/611-98-75

e-mail: obrazovanje@zirs.hr

internet: www.zirs.hr

Kotizacija po osobi :

280,00 € (oslobođeno PDV-a)

Kotizacija se uplaćuje na račun kod ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., HR2324020061100842623 s naznakom: Za seminar Akustika.

Prijava:

Molimo da se prijavite na vrijeme (najkasnije 8 dana prije održavanja), kako bi se prijavljenima moglo potvrditi sudjelovanje na seminaru i poslati pripremne materijale.

Prijaviti se možete na  na e-mail: obrazovanje@zirs.hr

Osoba za kontakt:

Biljana Karlović, mag. ing. stroj.

tel. +385/1/ 611-98-75

mob. 091-611-98-02

e-mail: biljana.karlovic@zirs.hr

Ručak:

U cijenu uključen zajednički ručak, kava i sokovi za vrijeme kratkih odmora oba dana.

Mogućnost parkiranja:

Petak: javna garaža u blizini ili okolna parkirališta koja se naplaćuju. Subota: osiguran besplatan parking u sklopu objekta.

Napomena:

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih, moguće je odgađanje seminara.