EDUKACIJA SE ODNOSI NA RADNIKE TVRTKI KOJI ĆE KAO VANJSKI IZVOĐAČI OBAVLJATI RADOVE NA LOKACIJAMA PLIVE

Sukladno Ugovoru s Pliva Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, ZIRS d.o.o obavlja edukaciju vanjskih izvođača koji će obavljati radove na lokacijama Plive.

Edukacija obuhvaća interna pravila PLIVE u svrhu upoznavanje radnika vanjskih izvođača radova o obvezama i postupanjima prilikom izvođenja radova na lokacijama PLIVE u području zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša i osnove dobre proizvođačke prakse (DPP).

Trošak edukacije snosi tvrtka – vanjski izvođač radova koji naručuje edukaciju svojih radnika putem narudžbenice.

Mjesto edukacije: ZIRS d.o.o., Ulica grada Vukovara 68, Zagreb, (učionica 27 ili 24)

Termin edukacije: utorkom u svakom parnom tjednu od 8:30 – 10:30 h (ovisno o broju prijavljenih polaznika)

Prijava za edukaciju: minimalno tri dana prije željenog termina

OVDJE SE MOŽETE PRIJAVITI

Prijavnica / Narudžbenica - Pliva