Ispitivač za obavljanje pregleda i ispitivanja mjera zaštite na električnim mrežama i instalacijama

OPĆI PODACI O PROGRAMUNAZIV PROGRAMA: 
Osposobljavanje za obavljanje pregleda i ispitivanja mjera zaštite na električnim mrežama i instalacijamaOBRAZOVNI SEKTOR:
Osobne, usluge zaštite i druge uslugeRAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA:
 /TRAJANJE PROGRAMA: 
 120 satiCIJENA USAVRŠAVANJA:  400,00 €
 (3.013,80 kn) po polazniku u što je uključen i priručnik
koji služi kao nastavna dokumentacija

POČETAK USAVRŠAVANJA:

4. rujna 2023.
6. studenog 2023.

Ovaj program osposobljavanja moguće je organizirati i u izvanrednom terminu za
veći broj polaznika.

UVJETI UPISA

Osposobljavanje je namijenjeno osobama s minimalno završenom srednjom stručnom spremom elektrostruke, te daje stručna znanja potrebna za ispitivanja električnih mreža i instalacija. Pismene prijave za kandidate koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti ZIRS učilištu najkasnije 8 dana prije početka osposobljavanja.

Ovaj program osposobljavanja izvodi ZIRS učilište Ustanova za obrazovanje odraslih na temelju ovlaštenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

OPIS PROGRAMA

Osposobljavanje se organizira u trajanju od 120 sati, od čega je 30 sati teoretske nastave te 90 sati praktičnog rada u tvrtki.

Provjera znanja provodi se nakon završetka osposobljavanja. Polaznici koji zadovolje provjeru dobivaju uvjerenje kao dokaz osposobljenosti koje se upisuje u radnu knjižicu.

Osposobljavanje se održava u prostorijama ZIRS učilišta, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb, s početkom prvog dana u 15 sati.